خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / برگزاری کارگاه تحولات هوشمند برای بخش های مختلف اقتصادی به صورت مجازی

برگزاری کارگاه تحولات هوشمند برای بخش های مختلف اقتصادی به صورت مجازی

دانلود فایل

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

دانلود بخشنامه و مصوبات نامه شماره ۱۵۲

دانلود فایل ۱ دانود فایل ۲

واحدهای نمونه