خانه / اخبار و گزارشات / برگزاری انتخابات انجمن صنایع همگن متالورژی اذربایجانشرقی ۹۸/۰۷/۱۰

برگزاری انتخابات انجمن صنایع همگن متالورژی اذربایجانشرقی ۹۸/۰۷/۱۰

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

حذف قبوض کاغذی آب از اول فروردین ماه سال ۹۹ در استان آذربایجان شرقی

واحدهای نمونه