خانه / اخبار و گزارشات / بخشنامه ها / تفاهم نامه بیمه آسیا وخانه صنعت معدن و تجارت

تفاهم نامه بیمه آسیا وخانه صنعت معدن و تجارت

۲۰۲۰

دانلود فایل تفاهم نامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فرم انتخاب واحدهای نمونه روز صنعت و معدن

۱ – فرم انتخاب واحد نمونه ۲ – فرم انتخاب پیشکسوت نمونه در بخش صنعت …

واحدهای نمونه