خانه / بخشنامه وآیین نامه -نامه شماره27128 / بخشنامه موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

به مناسبت روز تامین اجتماعی دیدار و تقدیر اعضای هئیت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان با جناب آقای مهندس سمساری مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی استان به پاس تقدیر از زحمات ایشان

واحدهای نمونه