خانه / بخشنامه وآیین نامه -نامه شماره 27116 / بخشنامه موضوع تسهیل فرایند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی املاک

بخشنامه موضوع تسهیل فرایند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی املاک

بخشنامه موضوع تسهیل فرایند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی املاک

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

چهارمین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان -مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

واحدهای نمونه