خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / بخشنامه مزد و دستورالعمل های تبعی سال ۱۴۰۰

بخشنامه مزد و دستورالعمل های تبعی سال ۱۴۰۰

دانلود بخشنامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

دانلود بخشنامه و آیین نامه نامه شماره ۲۲

دانلود فایل

واحدهای نمونه