خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / فرم انتخاب واحدهای نمونه روز صنعت و معدن

فرم انتخاب واحدهای نمونه روز صنعت و معدن

۱ – فرم انتخاب واحد نمونه
۲ – فرم انتخاب پیشکسوت نمونه در بخش صنعت و معدن
۳ – فرم انتخاب طرح نمونه صنعتی و معدن
۴ – بهره بردار نمونه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

جلسه هم اندیشی واحدهای صنایع غذایی چرم نساجی و لوازم خانگی درخصوص نمایشگاه سلیمانیه عراق

جلسه هم اندیشی واحدهای صنایه غذایی چرم نساجی و لوازم خانگی درمورد نمایشگاه سلیمانیه عراق

واحدهای نمونه