با توجه به مناسبت فرا رسیدن ۲۵ تیر ماه روز تأمین اجتماعی، جناب آقای مهندس سمساری رئیس محترم سازمان تامین اجتماعی استان در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ در خانه صنعت،معدن و تجارت استان حضور خواهند داشت. لذا خواهشمند است واحدهای صنعتی،معدنی و تولیدی که قصد دیدار و حل مشکلات مربوطه خود را دارند طی نامه کتبی درخواست خود را به خانه صمت اعلام نمایید تا اقدامات مقتضی انجام گردد. در صورت لزوم با شماره تماس۳۵۲۶۰۲۰۰ داخلی ۱۱۵ سرکار خانم احمدی تماس حاصل فرمایید. @tabrizhim

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

بخشنامه وآیین نامه -نامه شماره ۲۷۱۱۶

دانلود فایل ۱ دانلود فایل ۲ دانلود فایل ۳ دانلود فایل ۴

واحدهای نمونه