آیین نامه

۱- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

۲- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص حقوق گمرکی و سود بازرگانی سال ۱۳۹۷ کشور

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی اعضای ستاد مبارزه با تشدید احتکار و اختفاء را منصوب و اعلام کرد که این ستاد فعالیت خود را ار روز شنبه ۲۳ تیرماه آغاز خواهد کرد.

جناب آقای حسن یونس سینکی (رئیس) – معاونت اقتصادی بازرگانی جناب آقای نوابی – ریاست …

واحدهای نمونه