خانه / آیین نامه و مصوبات پیوستی نامه شماره1243 / ضرورت تعامل با دستگاه قضائی در جهت اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی.

ضرورت تعامل با دستگاه قضائی در جهت اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی.

ضرورت تعامل با دستگاه قضائی در جهت اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

❇️ عیدقربان، عید سر سپردگی، رهایى از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین بر همگان مبارک باد.

واحدهای نمونه