خانه / آیین نامه و بخشنامه نامه شماره 1328 / تصویبنامه درخصوص اصلاح ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

تصویبنامه درخصوص اصلاح ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

تصویبنامه درخصوص اصلاح ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

دانلود بخشنامه و مصوبات نامه شماره ۱۵۲

دانلود فایل ۱ دانود فایل ۲

واحدهای نمونه