خانه / آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور / آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

🔹وزیر صمت در جلسه هم‌اندیشی با تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد:

🔹ضرورت تمرکز بر کیفیت، قیمت و صادرات در صنعت لوازم خانگی 🔹افزایش رایزنان تجاری در …

واحدهای نمونه