اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران

 

اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران

سایت اجلاس

دریافت بروشور وفرم اجلاس

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …