آذربایجان شرقی
خانه صنعت، معدن و تجارت

جستجو در لیست واحدهای صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی

open close
اولین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت
دومین جلسه هئیت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ۹۵/۲/۱۴

فرم واحد نمونه سال ۹۵

فرم های درس آموزی از حوادث

فرم دریافت اطلاعات واحد ها

فرم بازسازی و نوسازی

دریافت فرم واحد های متقاضی بازسازی و نوسازی

فرم واحد های متقاضی بازسازی و نوسازی

بارگیری فرم

دریافت فرم شناسه معدنی

دریافت فرم پنجره واحد

دریافت فرم شرایط عضویت

دریافت فرم شناسه صنعتی

دریافت فرم بروزرسانی

دریافت فرم پروانه بهره برداری

دریافت فرم تقاضای عضویت

دریافت فرم جواز تاسیس

دریافت فرم گازوئیل

خانه صنعت، معدن وتجارت

واحدهای نمونه سال ۱۳۹۵